Организация на движението за изграждане на инсталация „Един човек“ от 13.10.2020 г. до 21.10.2020 г.

От 08:00 до 22:00 часа от 13.10.2020 г. до 21.10.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства  на паркинга на пл.  „Княз Александър I“.

12.10.2020