Организация на движението за извършване на миене на бул. „Царица Йоана“ в участъка от бул. „Д-р Петър Дертлиев“ до бул. „Вардар“ (транспортен тунел "Люлин")

 

От 00:30 часа до 04:30 часа на 20.09.2020 г.  се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Царица Йоана“ в участъка от бул. „Д-р Петър Дeртлиев“ до бул. „Вардар“ (транспортен тунел "Люлин").

 

18.09.2020