Организация на движението за футболна среща на 19.05.2021 г. на Националния стадион „Васил Левски”
От 14:00 до 22:00 часа на 19.05.2021 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на моста пред Националния стадион „Васил Левски”.
14.05.2021