Организация на движението за „Ден без автомобили“, като част от кампанията „Европейска седмица на мобилността“ на 22.09.2020 г.

От 08:00 до 18:00 часа на 22.09.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

- на пл. „Кн. Александър І”;

- на ул. “Ген. Й. Гурко” между бул. “Васил Левски” и бул. “Евлоги и Христо Георгиеви”.

От 08:00 до 18:00 часа на 22.09.2020 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител“ в участъците между пл. „Независимост“ и ул. “Г. С. Раковски” и от ул. “Г. С. Раковски” до бул. „Васил Левски“, по ул. “Княз Александър I”, в участъка от бул. “Цар Освободител” до ул. “Съборна”, ул. “Леге” в участъка от ул. “Съборна” до бул. “Цар Освободител”  и по ул. „Ген. Й. Гурко“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ (с изключение на автомобилите, обслужващи съгласуваните на територията на Столична община мероприятия, тържествени церемонии /сватби, кръщенета и др./ и колите на обществения транспорт).

18.09.2020