Организация на движението за дейност "Миене с автоцистерна с маркуч“ на бул. „Цар Освободител“ и пл. „Народно събрание“

От 18:00 часа на 29.02.2020 г. до 05:00 часа на 01.03.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на пл. „Народно събрание“.

От 22:00 часа на 29.02.2020 г. до 05:00 часа на 01.03.2020 г. се забранява влизането на пътни превозни средства (с изключение на колите на Обществения транспорт) по бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Г. С. Раковски“.

Промените в организацията на движение се налагат във връзка с почистване и измиване на пространството.

27.02.2020