Организация на движението за честване на 142-та годишнина от Освобождението на България на 28.02.2020 г.

От 09:00 до 13:00 часа на 28.02.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Шипка” между ул. „Св. Климент Охридски” и ул. „Сан Стефано” с изключение на автомобилите на участниците в събитието.

14.02.2020