Организация на движението във връзка със заснемане на ТВ сериен филм „Пътят на честта“

Забранява се престоят и паркирането (с изключение на колите на снимачния екип и без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“), както следва:

  • От 07:30 до 19:30 часа на 24.07.2021 г. в близост до кръстовището на ул. „Лайош Кошут“ и ул. „20-ти април“ – 6 (шест) паркоместа;
  • От 07:30 до 14:30 часа на 29.07.2021 г. в близост до кръстовището на ул. „Будапеща“ и ул. „Цар Симеон“ – 6 (шест) паркоместа;
  • От 15:00 до 20:30 часа на 29.07.2021 г. на ул. „Крушова градина“ 45 – 6 (шест) паркоместа;
  • От 07:30 до 18:00 часа на 30.07.2021 г. на ул. „Оборище“ между ул. „Кракра“ и бул. „Васил Левски“ – 6 (шест) паркоместа;
  • От 08:30 до 20:30 часа на 30.07.2021 г. на ул. „6-ти септември“ между ул. „Любен Каравелов“ и ул. „13-ти март“ – 6 (шест) паркоместа;
  • От 08:30 до 20:00 часа на 31.07.2021 г. на ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Аксаков“ – 6 (шест) паркоместа;
  • От 08:30 до 17:00 часа на 01.08.2021 г. на  ул. „Русалийски проход“ между ул. „Козяк“ и ул. „Банат“ – 6 (шест) паркоместа;
  • От 10:00 до 22:00 часа на 01.08.2021 г. в близост до кръстовището на ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Славянска“ – 6 (шест) паркоместа.
22.07.2021