Организация на движението във връзка със заснемане на филма „След“

 

От 07:00 до 19:00 часа на 19.10.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип, без да се засягат местата в режим на „служебен абонамент“, както следва:

- на ул. „Московска“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Дунав“ – 40 (четиридесет) паркоместа;

- на ул. „Дунав“ между ул. „Московска“ и пл. „Св. Александър Невски“ – 10 (десет) паркоместа;

- на северозападната дъга на пл. „Св. Александър Невски“ между ул. „Оборище“ и ул. „11-ти август“ – 20 (двадесет) паркоместа;

- на югоизточната дъга на пл. „Св. Александър Невски“ между ул. „Оборище“ и ул. „15-ти ноември“ – 20 (двадесет) паркоместа;

- на ул. „Оборище“ между ул. „Г. С. Раковски“ и пл. „Св. Александър Невски“ – 10 (десет) паркоместа.

От 09:00 до 16;00 часа на 19.10.2020 г. се забранява влизането на пътни превозни средства за максимум от 3 (три) минути за заснемане на кадър, както следва:

- по ул. „Оборище“ между ул. „19-ти февруари“ и ул. „Дунав“;

- по ул. „Московска“ между ул. „Дунав“ и пл. „Гина Кунчева“.

 

 

 

16.10.2020