Организация на движението във връзка със заснемане на филм

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на снимачния екипи извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“), както следва:

От 14:00 до 18:00 часа на 07.10.2020 г.:

- на ул. "Александър фон Хумболт“ между ул. „Цветан Радославов“ и ул. „Алфред Нобел“ – 15 (петнадесет) паркоместа;

- на ул. „Коста Лулчев“ между ул. „ Александър фон Хумболт“ и бл. 103, ж.к. „Гео Милев“ – 5 (пет) паркоместа.

От 14:00 до 19:00 часа на 08.10.2020 г.:

-  на ул. „Свищов“ между бул. „Сливница“ и ул. „Враня“ – 10 (десет) паркоместа;

- на ул. „Враня“ между ул. „Опълченска“ и ул. „Карлово“ – 15 (петнадесет) паркоместа.

От 18:00 до 23:00 часа на 08.10.2020 г.:

- на ул. „Клокотница“ между ул. „Братя Миладинови“ и бул. „Христо Ботев“ – 8 (осем) паркоместа;

- на ул. „Братя Миладинови“ между ул. „Клокотница“ и ул. „Струга“ – 6 (шест) паркоместа.

От 17:00 часа на 08.10.2020 г. до 01:00 часа на 09.10.2020 г. на  ул. „Тодор Бурмов“ между ул. „Дамян Груев“ и ул. „Владайска“ – 15 (петнадесет) паркоместа.

От 17:00  до 23:00 часа на 09.10.2020 г. на ул. „Кореняците“ между ул. „Мила Попйорданова“ и ул. „Бяла ружа“ – 10 (десет) паркоместа.

От 15:00 до 19:00 часа на 11.10.2020 г. на ул. „Юндола“ между ул. „Живко Николов“ и ул. „Георги Пейчевич“ – 20 (двадесет) паркоместа.

От 14:00 до 20:00 часа на 12.10.2020 г. на бул. „Христо Смирненски“ между ул. „Университетска“ и ул. „Малуша“ – 15 (петнадесет) паркоместа.

От 16:30 до 21:00 часа на 14.10.2020 г. и от 07:00 до 19:30 часа на 15.10.2020 г. на:

- ул. „13-ти март“ между ул. „6-ти септември“ и ул. „Любен Каравелов“ – 10 (десет) паркоместа;

- на ул. „6-ти септември“ между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Любен Каравелов“ – 10 (десет) паркоместа.

08.10.2020