Организация на движението във връзка със снимки на ТВ сериен филм

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и  извън местата в режим „служебен абонамент“, както следва:

От 08:00 до 12:00 часа на 13.04.2022 г. и на 27.04.2022 г. на ул. „Хан Аспарух“ № 37 – 6 (шест) паркоместа.

От 08:00 до 16:00 часа на 08.04.2022 г. и на 09.04.2022 г., от 10:00 до 16:00 часа на 10.04.2022 г., от 08:00 до 12:00 часа на 11.04.2022 г. на ул. „Будапеща“ № 5 – 6 (шест) паркоместа.

07.04.2022