Организация на движението във връзка със снимки на клип

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на  „служебен абонамент“ на ул. „Княз Александър I“ между ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Ген. Гурко“, както следва:

- от 18:30 часа на 03.07.2020 г. до 09:00 часа на 04.07.2020 г. – 5 (пет) паркоместа;

- от 09:00 до 18:30 часа на 04.07.2020 г. – 15 (петнадесет) паркоместа.

03.07.2020