Организация на движението във връзка със заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на снимачния екип  и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“) на ул. „Будапеща“ между ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и  ул. „Цар Симеон“, както следва:

- От 19:30 часа на 15.11.2020 г. до 08:30 часа на 16.11.2020 г. – 3 (три) паркоместа.

- От 08:30 до 19:30 часа на 16.11.2020 г. – 15 (петнадесет) паркоместа.

 

13.11.2020