Организация на движението във връзка с връчване на акредитивни писма

 

От 08:30 до 11:00 часа и от 13:30 часа до приключване на церемониите на 10.10.2022 г. се осигурява паркирането на автобусите на участниците в тях пред Археологическия музей.

От 08:30 до 11:00 часа и от 13:30 до 15:30 часа на 10.10.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге“ между ул. „Съборна“ и пл. „Атанас Буров“.

 

06.10.2022