Организация на движението във връзка с външно топлозахранване за многофункционална сграда в район "Лозенец"

От 04.30 часа на 19.03.2019 г. до 24.00 часа на 31.03.2019 г. се променя маршрутът на автобусна линия № 67 в посока бул. „Джеймс Баучер“, както следва: от ул. „Стоян Михайловски“ продължава по източното пътно платно на пл. „Велчова завера“, обратен завой на кръстовище бул. „Джеймс Баучър“ – ул. „Свети Наум“, по западното пътно платно на пл. „Велчова завера“, ул. „Стоян Михайловски“ и по маршрута си до кв. „Симеоново“.

Закриват се автобусни спирки с код 1568 „Семинарията” за автобусна линия № 67 и с код 1569 „Семинарията“ за автобусни линии №№ 94, 102 и N2.

Разкрива се временна автобусна спирка с код 6501 „Семинарията“ на пл. „Велчова завера“ за автобусни линии №№ 67, 94, 102 и N2 на 60 метра след кръстовище бул. „Джеймс Баучер“ – ул. „Свети Наум“.

15.03.2019