Организация на движението във връзка с турнир по петанк

От 08:00 до 16:00 часа на 27.06.2020 г. се забранява  престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието) на ул. „Кракра” между ул. „Шипка” и ул. „Оборище” – 5 (пет) паркоместа.

Събитието се организира от Френско-българска търговска и индустриална камара.

25.06.2020