Организация на движението във връзка със заснемането на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

От 17:00 часа на 12.05.2021 г. до 12:00 часа на 13.05.2021 г.:

-  на ул. „Родопски извор“ между ул. „Природа“ и ул. „Света Марина“ – 8 (осем) паркоместа;

-  на ул. „Невестина скала“ между ул. „Родопски извор“ и ул. „Солун“ – 5 (пет) паркоместа.

От 17:00 часа на 12.05.2021 г. до 10:00 часа на 13.05.2021 г. на ул. „Искър“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „11-ти август“ – 12 (дванадесет) паркоместа.

От 08:00 до 16:00 часа на 13.05.2021 г. на ул. „Йосиф Цанков“ между ул. „Баба Илийца“ и ул. „Балканджи Йово“ – 8 (осем) паркоместа.

От 10:00 до 19:00 часа на 13.05.2021 г.:

 - на паркинг до локалното пътно платно на бул. „Цариградско шосе“, до бл. 30 – 8 (осем) паркоместа.

От 17:00 до 21:00 часа на 13.05.2021 г. на ул. „Стефан Караджа“ между ул. „6-ти септември“ и ул. „Г. С. Раковски“ – 10 (десет) паркоместа.

11.05.2021