Организация на движението във връзка със заснемането на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на снимачния екип  и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“), както следва:

От 06:00 до 14:00 часа на 20.10.2020 г. на ул. „Ген. Гурко“ между бул. „Васил Левски“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – 15 (петнадесет) паркоместа.

От 07:00 до 20:00 часа на 20.10.2020 г.:

- на ул. „Уилям Гладстон“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Христо Белчев“ – 15 (петнадесет) паркоместа;

- на ул. „Ангел Кънчев“ между ул. „Д-р Георги Вълкович“ – 5 (пет) паркоместа.

От 08:00 до 19;00 часа на 21.10.2020 г. на ул. „Веслец“ между бул. „Сливница“ и ул. „Поп Богомил“ – 10 (десет) паркоместа.

От 09:00 до 19;00 часа на 21.10.2020 г. и от 06:00 до 19:00 часа на 22.10.2020 г. на ул. „Московска“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Малко Търново“ – 15 (петнадесет) паркоместа.

16.10.2020