Организация на движението във връзка със заснемане на рекламен клип

От 7.00 часа до 14.00 часа на 5 ноември се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на:

- ул . „Хан Крум“ между ул. "Г. С.  Раковски“ и ул. „Неофит Рилски“ – 10 места;

- ул. „Струмица“ между ул. „Хан Крум“ и ул. „Неофит Рилски“ – 5 места;

- ул. „Ивайло“ между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Цар Самуил“ – 12 места.

03.11.2017