Организация на движението във връзка със заснемане на рекламен клип
От 06:00  до 18:00 часа на 05.11. и 06.11.2021 г. се забранява престоят и паркирането (с изключение на автомобилите на снимачния екип) на ул. „Кореняците“ № 15 – 15 (петнадесет) паркоместа.
04.11.2021