Организация на движението във връзка със заснемане на рекламен клип

От 06:00 до 12:00 часа на 28.03.2021 г.  се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „15-ти ноември“, като се пропускат влизащи и излизащи автомобили от подземния паркинг на хотел „Сенс“.

25.03.2021