Организация на движението във връзка със заснемане на филма с работно заглавие „Стоян“

От 16:00 часа на 01.02.2021 г. до 16:00 часа на 02.02.2021 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на снимачния екип  и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“) на ул. „Александър Пушкин“ между бул. „Никола Петков“ и ул. „Острица“ – 20 (двадесет) паркоместа.

01.02.2021