Организация на движението във връзка със заснемане на филма „Пътят на честта“

 

Забранява се престоят и паркирането (с изключение на колите на снимачния екип и без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“), както следва:

От 07:30 до 12:00 часа на 02.07.2021 г. на ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Аксаков“ – 6 (шест) паркоместа.

• От 07:30 до 18:30 часа на 02.07.2021 г. и от 11:30 до 22:00 часа на 10.07.2021 г. в близост до кръстовището на ул. „Будапеща“ и ул. „Цар Симеон“ – 6 (шест) паркоместа.

• От 19:30 часа на 03.07.2021 г. до 16:30 часа на 04.07.2021 г. на ул. „Филип Аврамов“, 415 – 6 (шест) паркоместа.

• От 19:30 часа на 03.07.2021 г. до 19:00 часа на 04.07.2021 г. на ул. „Русалийски проход“ 14 – 6 (шест) паркоместа.

• От 19:30 часа на 04.07.2021 г. до 13:00 часа на 05.07.2021 г. на ул. „Лайош Кошут“ 8 – 6 (шест) паркоместа.

От 22:00 часа на 07.07.2021 г. до 22:00 часа на 08.07.2021 г. и от 19:30 часа на 09.07.2021 г. до 18:30 часа на 10.07.2021 г. на ул. „Оборище“ между ул. „Кракра“ и бул. „Васил Левски“ – 6 (шест) паркоместа.

 

01.07.2021