Организация на движението във връзка със заснемане на филма „Пътят на честта“


Забранява се престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и без да се засягат местата в режим „служебен абонамент“, както следва:

 • От 08:30 до 19:00 часа на 15.07.2021 г.:

- на ул. „Оборище“ между ул. „Сан Стефано“ и ул. „Васил Априлов“ – 4 (четири) паркоместа;

- на ул. „Сан Стефано“ между ул. „Шипка“ и ул. „Оборище“ – 2 (две) паркоместа.

 • От 19:30 часа на 15.07.2021 г. до 13:00 часа на 16.07.2021 г. на ул. „6-ти септември“ между ул. „Любен Каравелов“ и ул. „13-ти март“ – 6 (шест) паркоместа.
 • От 08:30 до 18:30 часа на 16.07.2021 г. на ул. „Русалийски проход“ между ул. “Козяк“ и ул. „Банат“ – 6 (шест) паркоместа.
 • От 16:00 до 21:00 часа на 16.07.2021 г. на ул. „Бадемова гора“, бл. 11, вх. А – 6 (шест) паркоместа.
 • От 08:30 до 24:00 часа на 18.07.2021 г. на ул. „Крушова градина“ 45 – 6 (шест) паркоместа.
 • От 08:30 до 16:00 часа на 19.07.2021 г. на ул. "Тарас Шевченко“между ул. „Райко Алексиев“ и ул. „Тодор Стоянов“ – 6 (шест) паркоместа.
 • От 12:30 до 23:00 часа на 19.07.2021 г. и от 07:30 до 19;00 часа на 24.07.2021 г. на моста на бул. „Витоша“, по диагонал на Гранд хотел Милениум – 6 (шест) паркоместа.
 • От 16:00 до 22:30 часа на 20.07.2021 г. на пл. „Сборище“, кв. Бояна – 6 (шест) паркоместа.
 • От 19:30 часа на 21.07.2021 г. до 18:30 часа на 22.07.2021 г. на ул. „Николай Хайтов“ между ул. „Атанас Далчев“ и бул. „Самоков“ – 6 (шест) паркоместа.
 • От 12:00 до 22:00 часа на 25.07.2021 г. на ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Аксаков“ – 6 (шест) паркоместа.
 • От 11:30 до 18:00 часа на 25.07.2021 г. на ул. „Георги Бенковски“ между ул. „Искър“ и бул. „Кн. Ал. Дондуков“ – 6 (шест) паркоместа.
 • От 08:30 до 22:00 часа на 26.07.2021 г. в близост до кръстовището на ул. „Будапеща“ и ул. „Цар Симеон“ – 6 (шест) паркоместа.
 • От 19:30 часа на 03.08.2021 г. до 16:30 часа на 04.08.2021 г. на ул. „Филип Аврамов“, 415 – 6 (шест) паркоместа.

 

14.07.2021