Организация на движението във връзка със свързване с топлопровод на новопостроен жилищен комплекс в „Лозенец“

От 16.11.2020 г. до 18.11.2020 г.  се забранява влизането на пътни превозни средства (ППС), както следва:

- по северното пътно платно на бул. „Пейо К. Яворов“ на 30 метра преди и на 30 метра след ул. „Ведрина“ в посока бул. „Черни връх“, като движението се извършва в локалното пътно платно на бул. „Пейо К. Яворов“ в посочения участък;

- по лявата пътна лента на южното пътно платно на бул. „Пейо К. Яворов“ на 30 метра преди и на 30 метра след ул. „Ведрина“ в посока Телевизионната кула;

От 19.11.2020 г. до 21.11.2020 г.  се забранява влизането на ППС по локалното пътно платно на бул. „Пейо К. Яворов“ на 30 метра преди и на 30 метра след ул. „Ведрина“ в посока бул. „Черни връх“, като движението се извършва в северното пътно платно на бул. „Пейо К. Яворов“ в посочения участък.

От 16.11.2020 г. до 21.11.2020 г.  се забранява престоят и паркирането на ППС по локалното пътно платно на бул. „Пейо К. Яворов“ на 100 метра преди и на 30 метра след ул. „Ведрина“ в посока бул. „Черни връх“.

От 16.11.2020 г. до 18.12.2020 г.  се забранява влизането на пътни превозни средства по лявата пътна лента на южното пътно платно на бул. „Никола Й. Вапцаров“ в участъка от пешеходния светофар при София ленд до ул. „Златовръх“ в посока Телевизионната кула.

13.11.2020