Организация на движението във връзка със строителство на обект по ул. “Хан Крум“

До 30 май 2021 г. включително се забранява влизането, престоя и паркирането по ул. “Хан Крум“ между ул. “Преспа“ и ул. “Цар Шишман“.

21.05.2021