Организация на движението във връзка със строеж по ул. „Инж. Иван Иванов"

От 10:00 часа до 16:00 часа на 14.10.2020 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Инж. Иван Иванов" в участъка от бул. „Александър Стамболийски“ до бул. „Тодор Александров".

14.10.2020