Организация на движението във връзка със Среща на високо равнище на Инициативата „Три морета“

От 13:00 часа на 08.07.2021 г. до 14:00 часа на  09.07.2021 г. се забранява влизането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието) по бул. „Витоша“, двупосочно между бул. „Пенчо Славейков“ и бул. „България“ (в частта пред Хотел Милениум София), без да се засяга движението на трамвайните мотриси, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР, за периоди максимум от 30 минути при преминаването на колите на делегатите.

06.07.2021