Организация на движението във връзка със снимки на филма „Откраднат живот"

От 18:00 до 20:30 часа на 28.01.2019 г.  се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“) на ул. „Кърниградска“ между бул. „Витоша“ и ул. „Цар Асен“ – 7 (седем) паркоместа.

28.01.2019