Организация на движението във връзка със смяна на караула пред сградата на Президентството
От 11:30 до 12:30 часа на 02.06.2021 г.  се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге” между бул. „Цар Освободител” и ул. „Съборна”.
01.06.2021