Организация на движението във връзка със събитие на Представителството на Европейската комисия

Във връзка със събитие на Представителството на Европейската комисия  се въвежда промяна в организацията на движение.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства от 7.00 часа на 23 ноември до приключване на събитието.

23.11.2017