Организация на движението във връзка със събитие на „Европейска столица на спорта“

От 08:00 часа на 27.07.2021 г. до 21:00 часа на 29.07.2021 г. се забранява престоят и паркирането (с изключение на автомобилите, обозначени със съответните пропуски) на ул. „Метличина поляна” № 14, пред зала „Триадица“.

15.07.2021