Организация на движението във връзка с ремонта на ул. „Граф Игнатиев“

Забранява се влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства (ППС), както следва:

• До 10.02.2019 г. остава въведената временна организация на движение по:

- ул. „Граф Игнатиев” в участъка от ул. „Алабин” до бул. „Васил Левски” с изключение на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;

- ул. „Граф Игнатиев” в участъка от бул. „Васил Левски” до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” с изключение на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;

- ул. „Иван Денкоглу” в участъка от ул. „Ангел Кънчев” до ул. „Граф Игнатиев” включително и през кръстовището ул. „Иван Денкоглу” – ул. „Ангел Кънчев”;

- ул. „Княз Александър I” в участъка от ул. „Граф Игнатиев” до ул. „Стефан Караджа”.

При изпълнение на СМР да се осигури пешеходна проходимост в зоната на строителните площадки с ширина минимум от 1,5 м.

10.01.2019