Организация на движението във връзка с ремонт на тротоара на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до ул. „6-ти септември“

До 30.04.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по бул. "Васил Левски" в участъка от ул. "Г. С. Раковски" до спирка УЛ. 6 СЕПТЕМВРИ, с код 1806, без да се засяга спирката на масовия градски транспорт.

11.04.2019