Организация на движението във връзка с реконструкция на топлопровод по ул. „Цар Иван Шишман“

Органицазия на движението във връзка с реконструкция на топлопровод от проходим колектор на площад „Народно събрание“ по ул. „Цар Иван Шишман“ до камера № КЛ-43 на ул. „Гурко“.

Въвеждат се  следните промени в организацията на движение:

От 21.07.2021 г. до 09.08.2021 г. (включително):

• Забранява се влизането на ППС през кръстовища: ул „Цар Иван Шишман” – ул. „Ген. Гурко” и ул „Цар Иван Шишман” – ул. „Хаджи Димитър”;

• Забранява се влизането, престоят и паркирането на ППС по ул „Цар Иван Шишман” между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Юрий Венелин“ и по ул. „Цар Иван Шишман“ между ул. „Хаджи Димитър“ и ул. „Аксаков“;

• Забранява се влизането и паркирането на ППС с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в Подзона 4, както следва:

- по ул „Цар Иван Шишман” между ул. „Юрий Венелин“ и ул. „Ген. Гурко“;

- по ул „Цар Иван Шишман” между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Иван Вазов“;

- по ул „Цар Иван Шишман” между ул. „Славянска“ и ул. „Хаджи Димитър“;

- по ул. „Юрий Венелин“ между бул. „Васил Левски“ и ул „Цар Иван Шишман”;

- по ул. „Ген. Гурко“ между бул. „Васил Левски“ и ул „Цар Иван Шишман”;

- по ул. „Хаджи Димитър“ между ул. „Цар Иван Шишман“ и ул. „Достоевски“.

Променя се посоката на движение по ул. „Добруджа” между ул. „Славянска” и ул. „Аксаков”, като същата  става от ул. „Славянска” към ул. „Аксаков”.

От 10.08.2021 г. до 13.08.2021 г. (включително):

• Забранява се влизането на ППС през кръстовища: ул „Цар Иван Шишман” – ул. „Ген. Гурко” и ул „Цар Иван Шишман” – ул. „Славянска”;

• Забраняват се влизането, престоят и паркирането на ППС по ул „Цар Иван Шишман” между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Ген. Гурко“ и по ул. „Цар Иван Шишман“ между ул. „Славянска“ и ул. „Хаджи Димитър“;

• Забраняват се  влизането и паркирането на ППС с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в Подзона 4, както следва:

- по ул „Цар Иван Шишман” между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Иван Вазов“;

- по ул „Цар Иван Шишман” между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Славянска“;

- по ул. „Юрий Венелин“ между бул. „Васил Левски“ и ул „Цар Иван Шишман”;

- по ул. „Ген. Гурко“ между бул. „Васил Левски“ и ул „Цар Иван Шишман”;

- по ул. „Славянска“ между ул. „Добруджа“ и ул. „Цар Иван Шишман“;

- по ул. „Славянска“ между ул. „Цар Иван Шишман“ и ул. „Достоевски“.

Промени се посоката на движение по ул. „Добруджа” между ул. „Славянска” и ул. „Аксаков”, като същата  става от ул. „Славянска” към ул. „Аксаков”.

Променя се посоката на движение по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Аксаков”, като същата става от ул. „Аксаков” към ул. „Хаджи Димитър”.

19.07.2021