Организация на движението във връзка с реконструкция на топлопровод по ул. „Цар Иван Шишман“

 

Във връзка с реконструкция на топлопровод  на площад „Народно събрание“ по ул. „Цар Иван Шишман“ до камера № КЛ-43 на ул. „Гурко“ се въвеждат промени в организацията на движение в зоната.

От 28.08.2021 г. до 29.08.2021 г. (включително) се забранява:

• влизането на ППС през кръстовище ул. „Цар Иван Шишман” – ул. „Славянска”;

• влизането, престоят и паркирането на ППС по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Иван Вазов“ и по ул. „Цар Иван Шишман“ между ул. „Славянска“ и ул. „Хаджи Димитър“;

 • влизането и паркирането на ППС, с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в Подзона 4, както следва:

- по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Славянска“;

- по ул. „Славянска“ между ул. „Добруджа“ и ул. „Цар Иван Шишман“;

- по ул. „Славянска“ между ул. „Цар Иван Шишман“ и ул. „Достоевски“;

Променя се посоката на движение по ул. „Добруджа” между ул. „Славянска” и ул. „Аксаков”, като същата става от ул. „Славянска” към ул. „Аксаков”.

Променя се посоката на движение по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Аксаков”, като същата да стане от ул. „Аксаков” към ул. „Хаджи Димитър”.

От 30.08.2021 г. до 09.09.2021 г. (включително) се забранява:

• влизането на ППС през кръстовища: ул. „Цар Иван Шишман” – ул. „Юрий Венелин” и ул. „Цар Иван Шишман” – ул. „Славянска”;

• влизането, престоят и паркирането на ППС по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Юрий Венелин“, по ул „Цар Иван Шишман” между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Иван Вазов“, по ул. „Цар Иван Шишман“ между ул. „Славянска“ и ул. „Хаджи Димитър“ и по ул. „Юрий Венелин“ на 60 м преди ул. „Цар Иван Шишман”;

 влизането и паркирането на ППС с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в Подзона 4, както следва:

- по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Юрий Венелин“ и ул. „Ген. Гурко“;

- по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Славянска“;

- по ул. „Юрий Венелин“ между бул. „Васил Левски“ и ул „Цар Иван Шишман”;

- по ул. „Славянска“ между ул. „Добруджа“ и ул. „Цар Иван Шишман“;

- по ул. „Славянска“ между ул. „Цар Иван Шишман“ и ул. „Достоевски“.

 

От 10.09.2021 г. до 16.09.2021 г. (включително) се забранява:

• влизането на ППС през кръстовище ул. „Цар Иван Шишман” – ул. „Юрий Венелин”;

• влизането, престоят и паркирането на ППС по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Юрий Венелин“, по ул. „Цар Иван Шишман“ между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Славянска“, по ул. „Цар Иван Шишман“ на 10 м преди ул. „Аксаков“ в посока пл. „Народно събрание“ и по ул. „Юрий Венелин“ на 60 м преди ул. „Цар Иван Шишман”;

• влизането и паркирането на ППС с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в Подзона 4, както следва:

- по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Юрий Венелин“ и ул. „Ген. Гурко“;

- по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Хаджи Димитър“ и ул. „Аксаков“;

- по ул. „Юрий Венелин“ между бул. „Васил Левски“ и ул „Цар Иван Шишман”;

Променя се посоката на движение по ул. „Цар Шишман” между ул. „Славянска” и ул. „Хаджи Димитър”, като същата да става от ул. „Хаджи Димитър” към ул. „Славянска”;

Променя се посоката на движение по ул. „Хаджи Димитър” между ул. „Цар Иван Шишман” и бул. „Васил Левски”, като същата  става от бул. „Васил Левски” към ул. „Цар Иван Шишман”.

Променя се  посоката на движение по ул. „Достоевски“ между ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Славянска”, като същата  става от ул. „Славянска” към ул. „Хаджи Димитър”.

 

 От 17.09.2021 г. до 21.09.2021 г. (включително) се забранява:

• влизането, престоят и паркирането на ППС по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Славянска“ и по ул. „Ген. Паренсов“ на 10 м преди ул. „Цар Иван Шишман” в посока ул. „6-ти септември“;

• влизането и паркирането на ППС с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в Подзона 4, както следва:

- по ул. „Ген. Паренсов” между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Иван Шишман“;

- по ул. „Мальовица“ между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Граф Игнатиев“;

 

От 22.09.2021 г. до 03.10.2021 г. включително се забранява:

• влизането, престоят и паркирането на ППС по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Славянска“ и по ул. „Ген. Паренсов“ на 10 м преди ул. „Цар Иван Шишман” в посока ул. „6-ти септември“;

• влизането и паркирането на ППС с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в Подзона 4, както следва:

- по ул. „Ген. Паренсов” между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Иван Шишман“;

- по ул. „Мальовица“ между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Граф Игнатиев.

25.08.2021