Организация на движението във връзка с рекламна кампания
Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства  извън местата за паркиране „служебен абонамент“, както следва :
– От 8.00 часа до 20.00 часа на 16 ноември на бул. „Ал. Стамболийски“ в частта до ул. „Княз Борис  I“ – 4 паркоместа.
– От 8.00 часа до 20.00 часа на 17 ноември на ул. „Княз Александър I“ в частта до ул. „Съборна“ – 4 паркоместа.
– От 8.00 часа до 20.00 часа на 18 ноември на ул. „Солунска“ в частта до бул. „Витоша“ – 4 паркоместа.
– От 8.00 часа до 20.00 часа на 19 ноември на бул. „Витоша“ в частта между бул. „ Патриарх Евтимий“ и бул. „Ген. Скобелев“  от страната на НДК – 4 паркоместа.
– От 8.00 часа до 20.00 часа на 19 ноември на ул. „Цар Шишман“ между ул. „Аксаков“ и ул. „Хаджи Димитър“ – 4 паркоместа.
Промяната в организацията на движение са налага във връзка с рекламна кампания.
 
16.11.2017