Организация на движението във връзка с рекламен клип

От 05:00 до 21:00 часа на 23.09.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платно паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- на ул. „Славянска“ между ул. „Г. С. Раковски“ и „Градска градина“ – 20 (двадесет) паркоместа;

- на ул. „Георги Бенковски“ между ул. „Аксаков“ и ул. „Иван Вазов“ – 20 (двадесет) паркоместа;

- на ул. „Иван Вазов“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Кузман Шапкарев“ – 15 (петнадесет) паркоместа.

От 07:00 до 21:00 часа на 23.09.2019 г. да се забрани влизането на пътни превозни средства, както следва:

- по ул. „Славянска“ между ул. „Г. С. Раковски“ и „Градска градина“;

- по ул. „Георги Бенковски“ между ул. „Аксаков“ и ул. „Иван Вазов“.

 

19.09.2019