Организация на движението във връзка със заснемането на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- от 17:00 часа на 09.07.2019 г. до 10:30 часа на 10.07.2019 г. на паркинга на пл. „Народно събрание“ – 17 (седемнадесет) паркоместа;

- от 17:00 часа на 09.07.2019 г. до 16:00 часа на 10.07.2019 г. на ул. „Червена стена“ между № 20 и № 50 – 17 (седемнадесет) паркоместа;

- от 17:00 часа на 09.07.2019 г. до 14:00 часа на 10.07.2019 г.:

  - на ул. „Проф. Асен Златаров“ между ул. „Оборище“ и ул. „Върбица“ – 14 (четиринадесет) паркоместа;

  - на ул. „Марин Дринов“ № 33 – 3 (три) паркоместа.

08.07.2019