Организация на движението във връзка с провеждането на събитие в сградата на посолството на ул. "Велико Търново"

От 14:00 часа до приключване на събитието на 13.02.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема) на ул. "Велико Търново" между ул. "Сан Стефано" и ул. "Васил Априлов".

12.02.2020