Организация на движението във връзка с провеждането на културни събития на ул. „Триадица“ № 5
От 16:00 до 22:00 часа на  28.08.2021 г., 04.09. и 11.09.2021 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Триадица“ между ул. „Веслец“ и ул. „Сердика“.
24.08.2021