Организация на движението във връзка с провеждането на футболна среща на 07.05.2021 г. на Националния стадион „Васил Левски”

От 16:00 до 22:00 часа на  07.05.2021 г.  се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на моста пред Националния стадион „Васил Левски”.

05.05.2021