Организация на движението във връзка с провеждането на ЕКОРАЛИ България

От 8:00 до 24:00 часа на 26 юли и от 11:00 часа до 20:00 часа на 28 юли се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга  на пл. „Княз Александър  I", без да се засягат местата в режим „служебен абонамент“ – 55 паркоместа.

Промяната се налага във връзка с провеждането на ЕКОРАЛИ  България.

22.07.2019