Организация на движението във връзка с провеждането на Екорали

 

От 08:00 до 24:00 часа на 02.10.2020 г. и от 11:00 до 20:00 часа на 04.10.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга на пл. „Кн. Александър I“ (с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието и без да се засягат местата в режим на „служебен абонамент“) – 55 (петдесет и пет) паркоместа.

 

25.09.2020