Организация на движението във връзка с провеждане на събитие в Дома на Европа

От 10:00 до 16:30 часа на 28.01.2019 г.  се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на гостите на събитието) на ул. „Рачо Димчев“ – 20 (двадесет) паркоместа.

От 13:30 до 16:30 часа на 28.01.2019 г. ще се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Рачо Димчев”, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР.

28.01.2019