Организация на движението във връзка с провеждане на мероприятие

От 10 ч. се забранява  престоят и паркирането на паркинга на пл. “Кн. Александър Първи“ от страната на БНБ.

14.05.2019