Организация на движението във връзка с провеждане на футболна среща на 26.08.2021 г. на Националния стадион „Васил Левски”
От 13:00 до 22:00 часа на  26.08.2021 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието) на моста пред Националния стадион „Васил Левски”.
25.08.2021