Организация на движението във връзка с провеждане на частно мероприятие

 

От 09:00 до 12:00 часа на 28.08.2022 г. да се забрани престоят и паркирането с изключение на автомобилите на гостите, поканени на мероприятието, на паркинга пред бл. 207, вх. 1, ж.к. „Младост 2“ – 10 (десет) паркоместа.

 

11.08.2022