Организация на движението във връзка с провеждане на Бирен фестивал на 25 и 26.09.2020 г.

 

От 08:00 до 22:00 часа на 25 и 26.09.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на бул. „Никола Вапцаров“ № 6 – 2 (две) паркоместа.

24.09.2020