Организация на движението във връзка с присъединителен топлопровод на ул. „Панагюрище“

От 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г. се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Панагюрище“ в участъка от ул. „Будапеща“ до 29-то СУ „Кузман Шапкарев“.

29.05.2020