Организация на движението във връзка с Празника на авиацията

От 08:00 часа до приключване на мероприятието на 16.10.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

- на паркинга на северозападната дъга на пл. „Св. Александър Невски” между ул. „Оборище” и ул. „11-ти август”, като се осигури място за паркирането на 3 (три) броя автобуси и 10 (десет) автомобила;

- на паркинга на пл. „Народно събрание“ – 12 (дванадесет) паркоместа.

15.10.2020